Välkommen till Backäckra

Lägenhetsinformation

Information till våra hyresgäster

Vi hoppas du kommer trivas i vår lägenhet.
Hyresfakturorna skickas ut per månad, ca 2 veckor innan förfallodag.

Garage/förråd

Tänk på att låsa och släcka efter er.

Sopor

Sophämtning sker varannan vecka – Hushållssopor, svart eller vit påse.
Svart påse=komposterbart – Vit=brännbart, övrigt

Tidningar, papperskartonger, ofärgat/färgat glas, plast & metallförpackningar hänvisas till återvinningsstationen.

Var rädd om miljön sopsortera!